2021-03-gnp

Siste vintermåned

Det går mot lysere tider, og den kuldeperioden som vi hadde i januar og februar har sluppet taket. Prisene har gått litt ned, og vi får håpe at prisene går ytterligere ned i løpset av mars. Antakelig vil faktura for mars bli lavere enn januar og februar.