access rights contacts-nor

 

KONTAKTER

Alle kontakter kan gis tilgang til å se informasjon om forbruk, faktura med mer.

Finn personen som skal ha tilgang, og trykk deretter på knappen “Gi tilgang”.

Hvis personen ikke har en bruker i appen fra før, vil du få et spørsmål om personen skal være familie-bruker eller venn-bruker.

  • Familie-bruker har samme rettigheter i appen som en hovedbruker
  • Venn-bruker har noen begrensninger på tilleggsfunksjoner

Personen som gis tilgang får en SMS som informerer om at hun/han har fått tilgang.