2020-02-sog

Vi har hatte ein mild januar og det ser ut til at februar blir litt av same slag. Det gir seg jo utslag i  lågt straumforbruk. Februar kan likevel bli ein kald månad før mars kjem. Kanskje vi får håpa på litt vinter og snø før våren kjem.