2021-05-BODO

 

Mai gav oss forsmak på sommeren

Mai startet kaldt, men mot siste halvdel av mai ble det varmt og godt.  Varmere vær vil for de fleste bety en lavere strømregning enn forrige måned.