friend-nor

VENNER

Vennesiden  informasjon om hvor mye du har opptjent på strømkontoen din (her 600 kWh) og hvor mye strøm du har gitt til andre (her 2000 kWh) fordi du er kunde og har invitert andre som venner og familie. 
Antall kilo watt timer (kWh) er også omregnet til det antall minutter dusj tid som må til for å bruke det antall kWh som er oppgitt (600 kWh og 2000 kWh). Se beregningsmetode fra kWh til dusjminutter.

Hvis du ikke er strømkunde, men familiemedlem eller venn av en som er kunde vil du få et bilde hvor det ikke vises at du har gitt noe strøm Det er bare de som er kunder som kan gi strøm til andre.  Dette er det samme bildet som vises for alle som er invitert av den som er strømkunde (som har STRØM GITT) visning som du ser i bildet ovenfor.


Skjermbilde som viser hvis du ikke er strømkunde.

Oppe til høyre i skjermbildet er det en PROGNOSE knapp. Trykkes det på denne vil siden med dagsprognose vises.

Nederst i skjermbildet er det hurtigmeny for å komme til de ulike sidene.

  • NOK knappen tar deg til siden som viser forbruk i kroner.
  • KWH knappen åpner opp siden som viser forbruk i kWh
  • Tips knappen åpner opp tips siden hvor du kan se hvor4dan du kan spare strøm
  • INVITER knappen til høyre gjrø det mulig å invitere med andre personer slik at de også kan starte å spare opp strøm på en strømkonto.

Figuren nedenfor viser de stedene i app’en hvor du kan klikke for å komme til nye sider og funksjoner.

Forklaring knapper i header

På toppen av alle sidene vil det være noen knapper som kan benyttes. Pilen tar deg en side tilbake. Logo tar deg til startside. Så står navn på siden du er på. Denne teksten kan det ikke trykkes på. Til slutt finner du ?-spørsmålstegnet som åpner opp denne siden og tilsvarende sider med forklaringer av siden. I Meny finner du en enkel tilgang til alle menyvalgene.