kwh-nor

KILOWATT TIMER (kWh)

Strøm måles i kilowatt timer (kWh), og en kWh tilsvarer at en elektrisk ovn står på 1000 W   i en time. 1000 W = 1 kilowatt = 1 kW.  Pris for en kWh er ca en krone. En tørketrommel som er på 2000 W (2 kW) og som står på i to timer koster da ca 4 kroner.

Figuren nedenfor viser det antall kWh som er benyttet denne måneden. Tallet som viser gjennomsnitt tar samme måned i fjor (og tidligere år hvis det er tilstrekkelig med data) og lager et gjennomsnitt av forbruket.

Variasjonen i forbruket avhenger i stor grad av temperaturen ute, vindforhold og hvor mye solinnstråling det er i huset. I tillegg vil dine vaner (eller uvaner) spille inn på forbruket. Hvis du har fått en ny ekstra ovn og denne øker temperaturen i huset med en  grad eller to vil dette gjøre store utslag. F.eks vil en 1000 W ovn som står på i 24 timer i døgnet bruke 24 kWh og koste ca 24 kroner per døgn. På en måned vil forbruket øke med 24 kWh * 31 dager = 744 kWh som tilsvarer ca 744 kroner.

Nasjonale forbrukstall

Som vi ser av grafen går 64% til oppvarming og 15% til varmtvann. Tilsammen blir dette nesten 80% av strømforbruket. Klarer du å redusere noe innenfor oppvarming og varmt vann vil det slå direkte ut på strømregningen din.