dalane-bill-explanation-2017-01

Den gjennomsnittlige månedsprisen på strøm fra strømbørsen Nord Pool, som selger over 70 % av strømmen i Norge, var 3,03 øre høyere i januar 2017 enn  året før.  Det slår ut på strømregningen. I tillegg har vi hatt en relativt kald vinter med mye vind. Det kjøler ned boligene og fører til økt oppvarmingsbehov.