tips-nor

SPARE STRØM

Det skal lite til for å spare strøm, og på “Spare strøm” siden finner dere gode tips for å redusere regningen og forbruket ditt.

Det som er de to største kildene til forbruk er elektrisk oppvarming og varmt vann.  Senkes temperaturen i huset med en grad, og det byttes sparedusj vil du spare strøm.

I tipsene på siden viser det hvor mye du vil spare i kroner, og hvor mange kg CO2 som f.eks bytte til sparedusj betyr.

I tipsene er det også oppgitt hvor mange av brukerne (i %) av de som har svart på spørsmålene i app’en som benytter eller har planer om å benytte sparedusj.

 

FORKLARING PÅ TIPSENE

Bruk sparedusj

 • NOK: 1000
 • CO2(kg) uten opprinnelsesgaranti: 530 kg
 • CO2 (kg) med opprinnelsesgaranti (norsk vannkraft): 16 kg

Hvis du bruker dusjen til sammen et kvarter hver dag, vil du spare omtrent 1000 kWh som er 1000 kr i året på en sparedusj sammenliknet med en vanlig dusj. Ved å redusere antall minutter i dusjen, sparer du enda mer.

Senk innetemperatur med en grad

 • NOK: 1000
 • CO2(kg): 530 kg

Hvis temperaturen senkes en grad i en bolig som bruker 20 000 kWh per år, blir besparelsen omtrent 1000 kr per år.  

Senk til under 15 grader i rom som ikke benyttes

 • NOK: 1200
 • CO2(kg): 636

Hvis boligen din bruker 20 000 kWh per år, og du senker temperaturen til under 15 grader i 20% av oppvarmet areal, vil du spare omtrent 1200 kr/år.

(hvis boligen din har 100 m2 oppvarmet areal og du senker temperaturen til under 15 grader på 20 m2)

Hvis man har et rom med en ovn på 1 kW og denne står på i 1000 timer per år for å gi en temperatur på 20 grader. Hvis man senker temperaturen til 15 grader sparer man i følge enøk 275 kWh.

Besparelse: 275 kWh * 1 krone = 275 kroner

Hvis man gjør dette på tre rom i huset blir besparelsen 825 kroner per år

Lukk døren til kalde rom

 • NOK: 1200
 • CO2(kg): 636

Hvis man har et kaldt rom hvor temperaturen er 15 grader og man har døren åpen til et varmere rom der temperaturen skal være 20 grader vil varmen gå fra det varme til det kalde rommet. Ovnene i det varme rommet må da bruke mer strøm for å holde oppe temperaturen.

Besparelse: 275 kWh * 1 krone = 275 kroner

Hvis man gjør dette på tre rom i huset blir besparelsen 825 kroner per år

Bytt til LED lyspærer

 • NOK: 900
 • CO2(kg): 480

Det er ikke lenger lov å selge glødelamper, og et godt alternativ er LED. De er dyrere i innkjøp, men varer lengst og sparer energi, og vil derfor kunne lønne seg i det lange løp. Hva du sparer er avhengig av hvor mange timer lampen lyser og hvor kraftig den er, men en tommelfingerregel er at du sparer nærmere 100 kr per lyspunkt per år. Bytter du 10 lamper, kan du regne 800-1000 kr i besparelse per år.

 

GRUNNLAG FOR BEREGNINGENE

CO2 utslipp er hentet fra NVEs varedeklarasjon for 2016.

For kunder som ikke kjøper opprinnelsesgaranti har varedeklarasjon (hvor strømmen produseres) en sammensetningen som vist nedenfor:

 • Fornybar kraft: 14%
 • Kjernekraft*: 21%
 • Varmekraft (fossile brensler): 64%

Videre er det i  AIBs beregning angitt følgende CO2- faktorer:

 • Kullkraft:         1119 g/kWh
 • Gasskraft:       525 g/kWh
 • Vindkraft:        18 g/kWh
 • Kjernekraft:     13 g/kWh
 • Vannkraft:       5 g/kWh

Brukes utslippstall fra teknologiene som ovenfor kan CO2-faktoren for norsk kraftproduksjon anslås til 16 g/kWh i 2016.

Det beregnet et utslipp av CO2 på 530 g/KWh knyttet til den nasjonale varedeklarasjonen. Dette reflekterer ikke CO2 utslippet knyttet til norsk produksjon av kraft, men er et tall for sammenhengen mellom kraft og CO2-utslipp innenfor ordningene med varedeklarasjoner og opprinnelsesgarantier basert på RE-DISS prosjektets beregningsmetode.