2020-01-sog

Godt Nyttår!

Ei litt våt jul er tilbakelagt og januar startar på same måte som desember slutta.  Normalt kan vi likevel forventa at blir januar kaldare enn desember, og det betyr høgare straumforbruk.