rauma-privacy-policy-v1

Personvernerklæring

Versjon 1.0 – 01.08.2021

1. Din personvernavtale med Rauma Energi Kraft AS (Rauma Energi Kraft)

Denne personvernavtalen er en del av vilkårene for bruk av Rauma-APP og dermed en del av Brukeravtalen mellom deg (BRUKEREN) som Rauma-APP-bruker og Rauma Energi Kraft.​

2. Formålet med behandling av dine personopplysninger

Rauma Energi Kraft behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven som Rauma Energi Kraft er underlagt av Datatilsynet. Formålet med Rauma Energi Kraft sin behandling av personopplysninger ved din bruk av Rauma-APP er i første rekke å oppfylle de forpliktelsene Rauma Energi Kraft har påtatt seg for gjennomføring av Brukeravtalen. I Rauma-APP behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål:

 

 • Gi deg informasjon om din strømavtale, ditt strømforbruk, prognoser på fremtidig strømforbruk og andre funksjoner 
 • Kundeoppfølging og markedsføring
 • Videreutvikling og forbedring av Rauma-APP
 • Statistikk og forbruksanalyser

3. Tilganger i Rauma-APP

Rauma-APP trenger forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at forskjellige funksjonalitet i Rauma-APP skal fungere. Disse tilgangene er:

 • Lagring: Data som Rauma-APP systemet benytter lagres i enheten og på servere
 • Mobildata: – for at du skal kunne bruke Rauma-APP når du ikke er tilknyttet et trådløst nett.

Andre tilganger vil det måtte gis spesiell tillatelse til fra BRUKEREN når tjenesten tas i bruk.

 • Kamera: Video, bilder – slik at du kan ta og laste opp video og bilder.
 • Endre/slette innhold i SD-kort (Android) – for at du skal kunne laste opp bilder.
 • Mikrofon: I forbindelse med videoer som kan lastes opp på Rauma-APP.
 • Kontakter: For at du blant annet skal finne personer i din kontaktliste for å kunne invitere familie og venner.
 • SMS: Benyttes i forbindelse med å sende invitasjon til personer og annen kundeinformasjon.
 • Varslinger i app: Benyttes for å opplyse om aktuell kundeinformasjon, eksempelvis tilbud, nyheter og driftsmeldinger.
 • Posisjon: Hvis du har gitt tilgang til posisjonsinformasjon brukes denne informasjonen til å skreddersy tjenester for deg og andre. Eksempelvis om du befinner deg i nærheten av en lokasjon hvor du kan benytte deg av en kundefordel.​

4. Hvilken informasjon lagrer Rauma Energi Kraft

Rauma Energi Kraft lagrer opplysninger som du selv oppgir i Rauma-APP når du registrerer deg, data som innhentes fra Elhub, Rauma Energi Kraft sitt kundeinformasjonssystem, elektroniske telefonkataloger og de data som genereres når du bruker tjenesten.

 

Rauma Energi Kraft lagrer følgende data i den grad de er gjort tilgjengelig :

 • De data som du selv gjør tilgjengelig i Rauma-APP.
 • Ditt telefonnummer og e-postadresse
 • Hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem
 • Navn, adresse, fødselsdato, fødselsnummer
 • Demografiske data
 • E-post og annen kontaktinformasjon om familie, venner
 • Målernummer, strømforbruk fra strømmåler og annen informasjon relatert til energiforbruk herunder hvis aktuelt, el-bil lading, bruksmønster energibruk, mv.
 • Informasjon om boligen og boligrelatert informasjon for blant annet å utarbeide prognoser
 • Informasjon om produksjon av strøm fra solceller, og andre kilder.
 • Personlige preferanser med fokus på strøm, energiforbruk, miljø, og emner som ligger inn under samme kategori.
 • Hvilke fordeler i fordelsprogrammet som benyttes av brukeren.
 • Andre data som er viktige for å lage gode kunderelasjoner.​
 • Samtykker og interesser

5. Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli delt med andre med mindre det følger av denne Brukeravtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det.

Rauma Energi Kraft kan dele personopplysningene dine med underleverandører som behandler personopplysningene på Rauma Energi Kraft vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som blant annet hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til Rauma Energi Kraft databehandlere anses ikke som utlevering.

 

Rauma Energi Kraft utleverer ikke personopplysninger til andre foretak.​

6. Kundeoppfølging og markedsføring

Data som er tilgjengelig kan benyttes og sammenstilles for at Rauma Energi Kraft skal kunne informere deg om produkter og tjenester som Rauma Energi Kraft mener er relevante for deg. Rauma Energi Kraft vil også kunne gi deg informasjon om andre produkter ved bruk av elektronisk markedsføring, dersom du har samtykker til dette.

Rauma Energi Kraft kan sende deg informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til ditt mobilnummer, til din oppgitte e-postadresse, pushmeldinger og sosiale medier. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt ved å gå inn på Innstillinger,Samtykke i Rauma-APP.​

7. Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i de opplysningene Rauma Energi Kraft har registrert om deg ved å sende en skriftlig og undertegnet henvendelse til Rauma Energi Kraft. Rauma Energi Kraft ber deg ta kontakt for å rette opplysninger om deg som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din Rauma-APP profil. Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av Rauma Energi Kraft så lenge lovgivningen krever det.​

8. Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som Rauma Energi Kraft samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Rauma Energi Kraft har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.​

9. Endringer

Rauma Energi Kraft kan endre denne personvernerklæringen for å følge lovmessige krav, samt Rauma Energi Kraft egen praksis for innsamling og behandling av data. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt.​

10. Behandlingsansvarlig

Rauma Energi Kraft er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen. Dersom du har spørsmål rundt Rauma-APP sin personvernerklæring, ta kontakt med Rauma Energi Kraft på https://www.Rauma Energi Kraft.no/, eller på telefon +47 71 22 67 50.

11. Adgang til å klage til Datatilsynet

Det er anledning til å frembringe klage til Datatilsynet hvis du mener at behandlingsansvarlig ikke følger lovmessige krav.

 

—***—